taekwondo-kroz-povijest

POVIJEST

TAEKWONDO KROZ POVIJEST

Preteča taekwondoa bio je subak – vještina koju je izučavala korejska vojska kao način borbe rukama i nogama bez oružja. Subak se s vremenom razvijao te je iz njega nastao taekkyon. Ta vještina je potrajala do Japanske okupacije Koreje 1904 godine, kada je Japan zabranio korištenje svih borilačkih vještina. Kroz vrijeme Japanske okupacije prijetilo je izumiranje svih borilačkih vještina. Nakon kapitulacije Japana, te krajem Drugog svjetskog rata, dolazi do ponovnog procvata borilačkih vještina. Naime, nakon vremena provedenog u Japanu učitelji korejskih borilačkih vještina vraćali su se u svoju domovinu noseći inovacije, te počinju otvarati nove korejske borilačke škole koje su radile u prekidima ovisno o ratnom stanju u to doba. Prvotno ime taekwondoa bilo je Tang Soo Do, te se kasnije mijenja u današnje poznato ime taekwono. Tu promjenu imena donio je general Choi Hong Hi 1965. godine kada je postao prvi predsjednik Korea Tae Soo Do Dae Han.
Sjedište i centralna taekwondo akademija (Kukkiwon) nalazi se u matičnoj zemlji ove vještine ,Koreji. Taekwono se dijeli na ITF- tradicionalni, te WT – olimpijski.
Taekwondo se stalno razvija kao vještina i kao sport, te se u olimpijskom dijelu jako radi na sigurnosti boraca te poboljšanju i inovacijama u samoj opremi. Tako se kroz vrijeme minjenjao i sistem bodovanja kao i sama oprema.

TAEKWONDO

ŠTO JE TAEKWONDO

Značenje riječi taekwondo u prijevodu znači put borbe rukama i nogama. Taekwondo je korejska borilačka vještina koja svoje korijene vuče iz daleke prošlosti. Odlikuje se snažnim nožnim tehnikama, brzinom i preciznošću, atraktivnim skokovima, tehnikama udaranja rukom te efektivnom samoobranom. Osnovna oprema koju polaznik ima je učenička uniforma (dobok)s bijelim ovratnikom te pojas odgovarajuće boje, ovisno o svom znanju i vremenu treniranja.
Učenici svoje putovanje započinju najnižim početnim pojasom – bijelim te svojim treninzima napreduju na više pojaseve.
Učeničkih zvanja (geup) ima 10, a put učenika prema majstoru počinje polaganjem za crni pojas ( dan zvanja) te tu i dalje napreduje u svojem znanju i vještinama. Svaki pojas ima svoje značenje i predstavlja razinu znanja koju je učenik usvojio i usavršio.
Taekwondo kao vještina uči samoobranu, samokontrolu, disciplinu, poboljšava zdravlje, kondiciju, snagu i feksibilnost, a kao sport sudjeluje na raznim natjecanjima.
Tri su osnovne discipline natjecanja u taekwondou:

KORYUGI– sparing borbe
KICK– brzina udaranja nogama
TEHNIKA– prikazivanje tehnike u obliku formi (poomsae), da bi se pokazala sva vještina samokontrole i poznavanja vještine i tehnike ovog sporta.

što-je-taekwondo-sport
učenička-zvanja-pojasevi

UČENIČKA ZVANJA

NAPREDOVANJE

Učenici napreduju kroz razine, geup počevši od bijelog pa do crnog. Polaganja se održavaju jednom ili dva puta godišnje. Za sticanje višeg pojasa učenici moraju pokazati iznimno zalaganje, poznavati tehniku (poomsae), te zadovoljiti fizički dio polaganja.

Učenički pojasevi:

BIJELI POJAS10 GEUPPLAVI POJAS4 GEUP
VIŠI BIJELI POJAS9 GEUPVIŠI PLAVI POJAS3 GEUP
ŽUTI POJAS8 GEUPCRVENI POJAS2 GEUP
VIŠI ŽUTI POJAS7 GEUPVIŠI CRVENI POJAS1 GEUP
ZELENI POJAS6 GEUPCRNI POJASDAN
VIŠI ZELENI POJAS5 GEUP

taekwondo tehnike (poomsae)

Taeguk 1 Il Jang
Taeguk 2 Ee Jang
Taeguk 3 Sam Jang
Taeguk 4 Sa Jang
Taeguk 5 Oh Jang
Taeguk 6 Yook Jang
Taeguk 7 Chil Jang
Taeguk 8 Pal Jang
Samoobrana
Sparing
Osnovne tehnike udaranja
Scroll to Top